Home

 

 

Wij staan aan de vooravond van een nieuwe revolutionaire betaalsysteem via het internet. Lees verder of ga naar de cursus CRYPTOCURRENCY BEGINNERSCURSUS 

of ga naar deze cursus en leer hoe je rijk kan worden met bitcoin of andere coin. Kennis is noodzakelijk zodat je alle in- en outs leert kennen klik & go!

Ontwikkeling van “betaalsystemen” in het kort:

Ruilhandel tot ca 700-770 VC

Muntgeld– China 770 VC werden de eerste munten geslagen en ook in deze periode legering van goud en zilver in Lydie-‘europa’ geslagen.

Papiergeld-618-907 NC China Tang- en de Song dynastieën. Papiergeld werd in Europa in 1661 geïntroduceerd door Johan Palmstruch uit Zweden. Het eerste papiergeld in Nederland werd gemaakt in 1574 tijdens de Spaanse belegering.

Electronisch geld op bankrekeningen, e-cash, e-geld vanaf 1980 of digitaaal geld(financiële cryptografie). pinnen was een toverwoord. Tegenwoordig draadloos betalen via wifi en qrcode & app betaalsystemen. Geen fysiek portemonnee meer noodzakelijk.

Cryptogeld 2009 en verder ook wel genoemd cryptomunt, cryptocoin, cryptocurrency betaalsystemen, bedacht door “Nakomoto” Japan. Bij cryptocoin heb je straks alleen je smartphone als portemonnee nodig.

Cryptocurrency of te wel cryptocoin is  voor de komende jaren het toverwoord.  Een van de eerste munten, bitcoin geheten, kon je in 2009 voor 0,05 cent kopen, nu is de waarde van zo een enkel munt 9.000 euro. Inderdaad,  u leest ’t goed, cryptomunt is toen slechts door enkelingen begrepen, maar anno 2017,  8 jaren later is bitcoin  booming, een hype, een mania geworden.

Dit betaalsysteem werkt via het internet, de munten worden “gemined” oftewel gecodeerd door tal van computers. Zo een digitaal munt is super goed gecodeeerd en kost de computers en servers heel veel energie om het  te coderen. Netzoals papiergeld een nummer heeft krijgt zo’n digitaal munt ook een nummer, maar het zijn in computertaal gezien ontzettend veel codes dus nullen en enen, inelkaar gecomprimeerd, zodat het niet gehackt kan worden. Zo een munt is fysiek niet te zien, maar digitaal wel te zien in je e-wallet, elders op deze site lees je meer omrent e-wallet of je digitaal portemonnee.

Wat zijn de voordelen van crytocurrencies?
  1. -snelle betalingen net zoals u een e-mail verstuurd
  2. -geen bank of overheidsbemoeienis, open source, dus voor iedereen toegankelijk
  3. -transacties duren doorgaans 0,03 seconden
  4. -de kosten zijn te verwaarlozen
  5. -controle door duizenden computers tegelijk dus foutloos systeem
  6. -database(blockchain) van cryptocoin is inzetbaar voor diverse doeleinden zoals contracten etc..

Op dit moment is bitcoin sterk aan het fluctueren, vanwege de schaarste zal het ook blijven toenemen, maar vergeet niet dat er ook nog andere virtuele munten zijn die u kunt kopen. Elders  treft u diverse links om cryptocurrency aan te schaffen.

Wilt u bitcoin kopen? De allereerste digitaal betaal munt! of een andere cryptocurrency? Dan adviseer ik u, allereerst cryptokennis eigen te maken. Informatie van A tot Z treft u aan  in:

CRYPTOCURRENCY BEGINNERSCURSUS 

Je leert spelenderwijs hoe cryptocoins met miljoenen codes worden opgebouwd!

Disclaimer:

Disclaimer voor www.cryptocoincode.shop
Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.cryptocoincode.shop, zoals deze beschikbaar is
gesteld door cryptocoincode. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de
informatie op onze website aan u aanbieden.
Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert,
verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website
alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van cryptocoincode is het niet toegestaan tekst,
fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom
berust bij cryptocoincode.
Geen garantie op juistheid
Indien van toepassing:
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke
weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn
als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel
overeenkomst met cryptocoincode te mogen claimen of te veronderstellen.
cryptocoincode streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen
de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij
daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van
garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te
wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling.
cryptocoincode aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat
waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.
Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van
www.cryptocoincode.shop op deze pagina.

Contact

Cryptocoincode.shop, 
Julianakade 23, 2316 RZ Leiden
Mailbox:         cryptocoin007@hotmail.com
Facebook:       https://www.facebook.com/cryptocoincode/
Linkedin:

Cryptokennis is een noodzaak!